Colofon

Rialto Capital AG
Widdersdorfer Strasse 190
50825 Köln - Duitsland
Telefoon: +49 (0)221 - 99 22 86 00
Telefax:    +49 (0)221 - 99 22 86 09
info@rialtocapital.ag
www.rialtocapital.ag

CEO: Markus Mertens
Raad van bestuur: Ingo Söhngen, Johannes Wedding

Gerechtshof: Kantongerecht Köln
KVK-nummer: 73198
BTW-nummer: 217/5701/1270
Vestiging: Köln

Inhoudelijk verantwoordelijk volgens § 10 Paragraaf 3 MDStV:

Markus Mertens

Disclaimer: ondanks zorgvuldige, inhoudelijke controle aanvaarden wij geen
enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud
van gelinkte pagina's zijn hun exploitanten verantwoordelijk.


Concept, creatie en programmering
gADmore! - Netwerk voor marketing en communicatie
Website: www.gadmore.de
E-Mail: info@gadmore.de

Juridische informatie
De Rialto Capital AG controleert en actualiseert voortdurend de informatie op haar website. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen gegevens en informatie van welke aard ondertussen veranderd zijn. Een aansprakelijkheid, garantie of andere verantwoordelijkheid voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie kan dus niet worden aanvaard.

Hetzelfde geldt voor alle andere websites waarop via hyperlinks of andere manier gelinkt wordt. De Rialto Capital AG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar via een dergelijke link of aanwijzing verwezen wordt.

De Rialto Capital AG wijst uitdrukkelijk elke vorm van aansprakelijkheid - aansprakelijkheid in contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of andere aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele schade, vergoeding van bijzondere schade, boetes inclusief schadevergoeding of concrete schade, die voortvloeien uit of verband hebben met het feit dat de Rialto Capital AG pagina's oproept, gebruikt of niet, of met prestatie uitval, onderbreking, defect, vertraging in transmissie, computervirus of andere schadelijke componenten, of uitval van de verbinding en het systeem in verband met de Rialto Capital sites, ongeacht of de Rialto Capital AG, van de mogelijkheden van dergelijke schade op de hoogte was of niet van de hand.

Bovendien behoudt Rialto Capital AG zich het recht voor om op ieder moment wijzigingen of aanvullingen aan te brengen in de verstrekte informatie.

Inhoud, structuur en vormgeving van de Rialto Capital AG websites zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor de reproductie, wijziging, openbaarmaking, distributie, transmissie, publicatie, verkoop, licensing, bewerking, verwijdering of het gebruik van informatie of gegevens voor welk doel dan ook, met name het gebruik van teksten, tekstdelen of afbeeldingen is de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Rialto Capital AG nodig.